Bogen “Havnens Lys” – The Book “Light of The Port”

 39,00

“Disse store skibe med deres strømlinjede former, buler og afskrabninger fra hele
verden er både mit lærred og min palette.”

Under de rette omstændigheder kan forfald være smukt. Rustent stål og afskallet maling er ren kunst i mine øjne.

Jeg har ingen intentioner om at vise skibene, som øjet ser dem; det er der mange andre fotografer, der allerede har gjort. Min mission er at fortolke lys, farver og form og konvertere det til en form for kunst, som fokuserer på udsnit af helheden, abstraherer fra virkeligheden eller forvrænger den.

81 af billederne fra serien “Havnens Lys” er flot gengivet i denne trykte bog sammen med facts og navn på hvert skib.

Antal sider: 100

Str.: A4 (hvert opslag er dobbelt A4)

Sprog: alle tekster er på både dansk og engelsk

Papirkvalitet: 270g/m2

Vægt: ca. 700 g

Bemærk: når oplaget er udsolgt, bliver bogen kun genoptrykt på bestilling af minimum 50 stk.

—–

“These big ships with their streamlined shape, massive dents and huge scratches from all over the world are my canvas and colour palette.”

Under the right circumstances, decay can be beautiful. Rusty steel and worn painting is pure art in my eyes.

I have no intentions of showing the ships as the eye sees them; plenty other photographers have already done that. My mission is to interpret the light, color and shape and convert it into art.

81 images from the series “The Light of the Port” are beautifully printed in this book, along with names and facts of each ship.

Number of pages: 100

Size: A4 (double A4 when opened)

Language: all text is in English and Danish

Paper quality: 270g/m2

Weight: ca. 700 g (24 oz)

Please note: when the edition is sold out, another edition will only be printed upon special orders of min. 50 pc.

Only 8 left in stock

Additional information

Weight .1 kg